Επιδόματα απασχολούμενων σε επισιτιστική επιχείρηση

09/10/2020

Επιδόματα απασχολούμενων σε επισιτιστική επιχείρηση

Με βάση το άρθρο 8 του Ν.1876/1990 και την Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.) 8/2016 (B΄ βαθμια) (Αρ. Πρωτ. Μ-Δ: 832/10-10-2016) της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, η οποία έχει ισχύ από 1/1/2016 έως 31/12/2017 και δεσμεύοντα τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη:

 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων,
 • ΓΣΕΒΕΕ,
 • Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και
 • Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος .

Στο πλαίσιο αυτό, αν σε επισιτιστικό κατάστημα τόσο ο εργοδότης όσο και οι εργαζόμενοι είναι μέλη των συμβαλλόμενων (στη σύναψη της διαιτητικής αυτής απόφασης) οργανώσεων, τότε εφαρμόζονται δεσμευτικά, με κανονιστική ισχύ οι όροι της Δ.Α. 8/2016.

Δημιουργούνται οι εξής περιπτώσεις ειδικοτήτων:

Περίπτωση 1: Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου.

Περίπτωση 2: Το προσωπικό των καφενείων, καφέ – σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθο – ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φαστ – φουντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφετεριών, παμπς (pubs), πιάνο μπαρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της άδειας λειτουργίας τους.

Στις ρυθμίσεις υπάγονται και οι εργαζόμενοι στα παραπάνω καταστήματα που έχουν αρχίσει να λειτουργούν μετά το 1992, χωρίς να έχουν καταταγεί σε κατηγορία.

Επιδόματα

1) Επιδόματα προσωπικού της περίπτωσης 1:

 • Σε όλους τους εργαζόμενους, όλων των κατηγοριών εκτός από τους σερβιτόρους και τους βοηθούς τους, χορηγείται μηνιαίως, επίδομα πολυετούς υπηρεσίας για κάθε έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε καθήκοντα συναφή ή ομότιμα.
 • Στους σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρων εστιατορίων και συναφών επαγγελμάτων χορηγείται επίδομα τριετίας εκ ποσοστού 5% .Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του κατώτατου νόμιμου βασικού ημερομίσθιου.
 • Στους σερβιτόρους και βοηθούς σερβιτόρους εστιατορίων και συναφών επαγγελμάτων, χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% υπολογιζόμενου επί του κατώτατου νόμιμου βασικού ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη.
 • Γάμου εκ ποσοστού 10%, όπως ορίζεται προκειμένου για τους διανομείς, επί του βασικού μισθού.
 • Εποχικής απασχόλησης, στο προσωπικό κουζίνας που εργάζεται εποχικώς χορηγείται κάθε μήνα επίδομα εποχικής απασχόλησης εκ ποσοστού 10%, υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού.
 • Τουριστικής εκπαίδευσης, στους μισθωτούς που είναι πτυχιούχοι ανωτέρων τουριστικών σχολών, καθώς και στους αποφοίτους της Σχολής Θαλαμηπόλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, εκ ποσοστού 15%, 10% στους αποφοίτους μέσων τουριστικών σχολών και σχολών μετεκπαιδεύσεως και 6% στους αποφοίτους ταχύρρυθμου εκπαιδεύσεως. Υπολογιζόμενο επί των βασικών μηνιαίων μισθών τους
 • Ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται σε ποσοστό 10% και αφορά στους μαγείρους και στους βοηθούς μαγείρων, και όλους εν γένει τους εργαζόμενους εντός του χώρου της κουζίνας των εστιατορίων, των ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, ουζερί, νυχτερινών κέντρων, κέντρων διασκεδάσεως και παντός εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα εστιατορίου.
 • Σε όλους τους ταμίες, χορηγείται ταμειακό επίδομα 5% επί του βασικού μισθού.

2) Επιδόματα προσωπικού της περίπτωσης 2

Α)

 • Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, εκ ποσοστού 5% με τη συμπλήρωση εκάστης τριετίας και μέχρι 5 τριετίες.
 • Προσαύξηση 15% επί του βασικού μισθού, στους υπεύθυνους διευθυντές  ή αγορανομικώς υπευθύνους.
 • Γάμου εκ ποσοστού 10%, όπως ορίζεται προκειμένου για τους διανομείς, επί του βασικού μισθού.
 • Ανθυγιεινής εργασίας. Στους απασχολημένους με την παρασκευή και το ψήσιμο εδεσμάτων, καθώς και στους πλύντες οποιουδήποτε σκεύους.
 • Ταμειακό επίδομα Ταμία 5 % από 1-1-2017.
 • Τουριστικής εκπαίδευσης, εκ ποσοστού 6%, 10% & 15% σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Β)

Ειδικά για τους σερβιτόρους τα επιδόματα γάμου (10%) και τουριστικής εκπαίδευσης( 6%, 10%, 15%) υπολογίζονται επί του κάθε φορά ισχύοντος κατώτατου βασικού

Στη διαιτητική απόφαση τονίζεται ότι οι εποχιακές επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα μήνες τον χρόνο, υποχρεώνονται να επαναπροσλάβουν το ίδιο προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Εάν υπάρχουν ατομικές συμβάσεις με ευνοϊκότερους όρους αμοιβής από την παρούσα ΔΑ, ισχύουν ως έχουν.

Διευκρινίζεται πάντως ότι οι βασικοί μισθοί, τα βασικά ημερομίσθια, καθώς και κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου (πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.1876/1990 ).

Our locations
Where to find us?
epilisis
Sticker
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social Media
Our locations
Where to find us?
https://epilisis.net/wp-content/uploads/2021/02/epilisis-logo2d_by-panito_final_WHITE-1-e1614346766854.png
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social media
Sticker