Epilisis - Ένας συνεργάτης στην ανάπτυξη των σχεδίων σας!

Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να υλοποιήσετε τους επιχειρησιακούς στρατηγικούς σας στόχους μεγιστοποιώντας τη λογιστική, χρηματοοικονομική, φοροτεχνική και εργατονομοθετική αποτελεσματικότητα των πλάνων της επιχείρησής σας!

Το λογιστικό γραφείο και οι λογιστές που είναι ενταγμένοι στην Epilisis είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τις εξελίξεις της λογιστικής επιστήμης, όπως αυτές εντοπίζονται έως και σήμερα…

Στο διευρυμένο πλαίσιο της συμβουλευτικής της Epilisis, η Φοροτεχνική αποτελεί και αντιμετωπίζεται ως ένας ξεχωριστός κλάδος, της επιστήμης των οικονομικών, που απαιτεί εξειδίκευση…

Η Epilisis και οι συνεργάτες της συνδυάζοντας τις επιστημονικές γνώσεις με την πολυετή εμπειρία των στελεχών της, μπορεί αποτελεσματικά να καθοδηγήσει και να προτείνει στους ενδιαφερόμενους την καλύτερη δυνατή…

Μισθοδοσία Payroll

H μισθοδοσία – payroll αφορά την διεκπεραίωση της τήρησης της μισθοδοσίας της επιχείρησης, χωρίς να σπαταλάτε πολύτιμους πόρους σε αυτήν…

Αποφάσεις Επενδύσεων

Στην Epilisis το κόστος διαχείρισης των επενδύσεων, είτε των νομικών είτε των φυσικών προσώπων, εγγυάται όχι μόνο τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για τη διασφάλιση της καλύτερης επενδυτικής επιλογής με τα αποτελεσματικότερα χρηματοοικονομικά εργαλεία…

Μηχαν/ση Λογιστηρίου

Πολλές εταιρείες μεγάλου κυρίως μεγέθους επιλέγουν την υιοθέτηση ενός τμήματος μηχανογράφησης εντός της επιχείρησης που αναλαμβάνει είτε να επιλέξει διαμέσου αντιπροσώπων εταιρειών να μηχανοργανώσει το λογιστήριο…

Συνεργαστείτε μαζί μας!

Η Epilisis θέλοντας να διαφοροποιήσει τις παρεχόμενες λογιστικές της υπηρεσίες, πέραν από ένα σύγχρονο λογιστικό γραφείο, δραστηριοποιείται από το 2009 στους τομείς της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Φοροτεχνικής και της Εργατονομοθετικής Συμβουλευτικής.

Οι εταίροι της Epilisis δραστηριοποιούνται στο χώρο από το 1999, με δυναμική ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών τους και συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη όπως απαιτείται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Γιατί να μας επιλέξετε;

1. Περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας

Όλα αυτά τα χρόνια στοχεύουμε στις συνεργασίες με τους πελάτες μας να εξατομικεύουμε την εμπειρίας μας προβλέποντας τους κινδύνους που απαιτούν επιστημονική κατάρτιση, εγκαίρως και με εγκυρότητα πριν ακόμα υποδείξουν την πιθανότητα εμφάνισης τους.

2. Υψηλή Εξειδίκευση

Μέριμνα μας στις συνεργασίες και στη στελέχωση της Epilisis αποτελεί η συνεχόμενα υψηλή εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών μας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εξειδίκευσης, όπως αυτά εφαρμόζονται στα αντίστοιχα Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια καθώς και σε φορείς εξειδίκευσης και επιμόρφωσης.

3. Εχεμύθεια

Κάθε πελάτης μας όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύεται την διαφύλαξη των λογιστικών, διοικητικών, φορονομοθετικών, χρηματοοικονομικών πληροφοριών του απολαμβάνοντας την προσπάθεια μας να συμβάλλουμε στη διαφήμιση αντιστοίχως των υπηρεσιών ή των προϊόντων του στον κύκλο των υπόλοιπων πελατών μας εφόσον αυτό είναι εφικτό και αποδεκτό.

4. Εγκυρότητα

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας στηρίζονται στα πρότυπα, τους κανονισμούς και τους νόμους που απαιτούν οι επιστήμες της Λογιστικής, της Φόρο-νομοθετικής, της Εργατικής και της Ελεγκτικής επιστήμης.

Epilisis - Υποστήριξη Ιδιωτών

Αρθρογραφία της Epilisis

03

Apr2018
Από τις αρχές του έτους οι υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. προχωρήσαν στην επανεκκαθάριση των καταβληθεισών εισφορών για το έτος 2017 και πλέον της βάσης υπολογισμού του έτους 2016, για την καταβολή των εισφορών της χρήσης 2018.

20

Mar2018
Φέτος η 25η Μαρτίου συμπίπτει με ημέρα Κυριακή οπότε ισχύουν τα εξής: Κατ` αρχήν όταν η υποχρεωτική αργία συμπιπει με ημέρα Κυριακή δεν γεννάται θέμα μεταθέσεώς της σε άλλη εργάσιμη ημέρα

17

Mar2018
Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους

16

Mar2018
Οι 58 νέες επαγγελματικές δραστηριότητες για τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική η εγκατάσταση POS είναι οι εξής (αναφέρονται πρώτα τα 4 αρχικά ψηφία των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας):

06

Feb2018
Σε κυνήγι χαμένου θησαυρού έχουν επιδοθεί οι τράπεζες το τελευταίο διάστημα. Με την συνδρομή δικηγορικών γραφείων και μάλιστα δικηγόρων τέτοιων, οι οποίοι ειδικεύονται στον εντοπισμό κακοπληρωτών.

Κλείστε μια συνάντηση μαζί μας!

Loading...