Φιλοσοφία

Epilisis - Ένας συνεργάτης στην ανάπτυξη των σχεδίων σας!

Η φιλοσοφία
της Epilisis

https://epilisis.net/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-03-1280x854.jpg

Οι εξελίξεις των πελατειακών αναγκών ή οι απαιτήσεις των Τραπεζικών, διακρατικών, Φορολογικών και Οικονομικών συγκυριών τα τελευταία χρόνια ώθησαν στην ανάπτυξη και εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών της Epilisis και των συνεργατών της, με αυστηρά επαγγελματικά και επιστημονικά κριτήρια σε τομείς της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής Μηχανοργάνωσης, του Εσωτερικού ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ιδιαιτερότητα της εταιρείας μας είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε μόνο πελατοκεντρικά τις εργασίες που έχουμε αναλάβει. Κάθε πελάτης είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο αντιμετωπίζεται ως ένας συνεργάτης στην εξέλιξη, εκτίμηση και ικανοποίηση των επιχειρησιακών του αναγκών. Κάθε επιχειρησιακή οντότητα είναι ένας συνδυασμός αποφάσεων όπως αυτές απορρέουν από την αξιολόγηση των πληροφοριών των επιχειρησιακών οργανισμών όπου με τη σειρά τους ερμηνεύονται και αξιολογούνται αριθμητικά, λογιστικά και εν κατακλείδι χρηματοοικονομικά. Έκαστος οργανισμός που δραστηριοποιείται οικονομικά έχει υποχρεώσεις και απαιτήσεις σύμφωνα με τα ελεγκτικά, φορολογικά, διακρατικά και λογιστικά δεδομένα της οικονομίας όπου δραστηριοποιείται.

Η συνεχής μας παρουσία και ενημέρωση δίπλα στις αποφάσεις σας, η ικανότητα αξιολόγησης της επιχειρησιακής σας δραστηριότητας, η ερμηνεία και προσαρμοστικότητα των επιτυχημένων έως τώρα μοντέλων οργανωσιακής, λογιστικής και χρηματοοικονομικής υποδομής τόσο σε επιχειρησιακές μονάδες μεγάλου, μικρομεσαίου και μικρού μεγέθους όπως είναι για παράδειγμα οι Ανώνυμες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, οι Ετερόρρυθμες και Ομόρρυθμες Εταιρείες όσο και σε ατομικές επιχειρησιακές πρωτοβουλίες δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια ένα αρκετά επιτυχημένο πελατολόγιο ισχυρά οπλισμένο στους ευέλικτα ευαίσθητους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας, της εσωτερικής αποτελεσματικότητας και των εργασιακών σχέσεων.

Epilisis - Ένας συνεργάτης στην ανάπτυξη των σχεδίων σας!

Γιατί
να μας επιλέξετε

Όλα αυτά τα χρόνια στοχεύουμε στις συνεργασίες με τους πελάτες μας να εξατομικεύουμε την εμπειρίας μας προβλέποντας τους κινδύνους που απαιτούν επιστημονική κατάρτιση, εγκαίρως και με εγκυρότητα πριν ακόμα υποδείξουν την πιθανότητα εμφάνισης τους.

Κάθε πελάτης μας όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύεται την διαφύλαξη των λογιστικών, διοικητικών, φορονομοθετικών, χρηματοοικονομικών πληροφοριών του απολαμβάνοντας την προσπάθεια μας να συμβάλλουμε στη διαφήμιση αντιστοίχως των υπηρεσιών ή των προϊόντων του στον κύκλο των υπόλοιπων πελατών μας εφόσον αυτό είναι εφικτό και αποδεκτό.

Μέριμνα μας στις συνεργασίες και στη στελέχωση της Epilisis αποτελεί η συνεχόμενα υψηλή εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών μας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εξειδίκευσης, όπως αυτά εφαρμόζονται στα αντίστοιχα Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια καθώς και σε φορείς εξειδίκευσης και επιμόρφωσης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας στηρίζονται στα πρότυπα, τους κανονισμούς και τους νόμους που απαιτούν οι επιστήμες της Λογιστικής, της Φόρο-νομοθετικής, της Εργατικής και της Ελεγκτικής επιστήμης.

0123456789001234567890+
έτη εμπειρίας
012345678900123456789001234567890+
επιχειρήσεις που μας εμπιστεύτηκαν
012345678900123456789001234567890+
υποθέσεις που διευθετήσαμε
Εγκυρότητα
Εχεμύθεια
21 έτη εμπειρίας
Υψηλή Εξειδίκευση
https://epilisis.net/wp-content/uploads/2021/02/filosofia1b.jpg
Μεγαλώνουμε με τους πελάτες μας

21 έτη Εμπειρίας

Όλα αυτά τα χρόνια στοχεύουμε στις συνεργασίες με τους πελάτες μας να εξατομικεύουμε την εμπειρίας μας προβλέποντας τους κινδύνους που απαιτούν επιστημονική κατάρτιση, εγκαίρως και με εγκυρότητα πριν ακόμα υποδείξουν την πιθανότητα εμφάνισης τους.
Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για ότι σας απασχολεί σχετικά με τις υπηρεσίες, την εξυπηρέτηση, την εταιρεία ή την ιστοσελίδα μας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας είτε τηλεφωνικά είτε επισκεπτόμενοι τα γραφεία μας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Σαλαμίνος 4 | 54625 | Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: (+30) 2310 226 892
Fax: (+30) 2312 201 707
E-Mail: info[@]epilisis.net
Web: https://epilisis.net
Θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα σας καλέσουμε!

  Our locations
  Where to find us?
  epilisis
  Sticker
  Strategic Managerial Consultants
  Epilisis
  Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
  Μισθοδοσία | Outsourcing
  Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
  Ακολουθήστε μας
  Social Media
  Our locations
  Where to find us?
  https://epilisis.net/wp-content/uploads/2021/02/epilisis-logo2d_by-panito_final_WHITE-1-e1614346766854.png
  Strategic Managerial Consultants
  Epilisis
  Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
  Μισθοδοσία | Outsourcing
  Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
  Ακολουθήστε μας
  Social media
  Sticker