Μισθοδοσία επιχειρήσεων–Δημ. Οργανισμών&Εργατική Νομοθεσία

Η Epilisis και οι συνεργάτες της συνδυάζοντας τις επιστημονικές γνώσεις με την πολυετή εμπειρία των στελεχών της, μπορεί αποτελεσματικά να καθοδηγήσει και να προτείνει στους ενδιαφερόμενους την καλύτερη δυνατή λύση στις σχέσεις τους με το υφιστάμενο ή το μελλοντικό προσωπικό εφαρμόζοντας πάντα σωστά τις υπάρχουσες διατάξεις.

Μισθοδοσία επιχειρήσεων – Δημ. Οργανισμών & Εργατική Νομοθεσία

Η μισθοδοσία των επιχειρήσεων αποτελεί από μόνη της ένα ξεχωριστό τμήμα και ταυτόχρονα πολύ σημαντικό κομμάτι στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Οι σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων οδηγούν ολοένα και περισσότερο στην outsource Μισθοδοσία και στην Απομακρυσμένη Υποστήριξη. Η ανάθεση outsource της μισθοδοσίας αλλά και λοιπών αναγκών της επιχείρησης αποτελεί τακτική των επιχειρήσεων στον δυτικό επιχειρηματικό κόσμο. Η επιχείρηση καρπούνται της χαμηλότερης δαπάνης αλλά και λαμβάνει υπηρεσίες υψηλής επαγγελματικής ποιότητας. Για την παροχή τέτοιας μορφής υπηρεσιών απαραίτητη είναι η ύπαρξη πολυετούς τεχνογνωσίας αλλά και τεχνολογικής υποστήριξης. Η τεχνολογία πλέον μας παρέχει όλα εκείνα τα μέσα για την ολοκληρωμένη υποστήριξη επιχειρήσεων στον τομέα της outsource μισθοδοσίας. Είναι ο τομέας στον οποίο παρατηρείται έντονη νομολογία και μεταβολές αναφορικά με τις εκάστοτε πολιτικές, κοινωνικές και γενικότερα οικονομικές εξελίξεις.

Η διαφορετικότητα της Epilisis έγκειται στο ότι συνεργαζόμαστε άριστα και απόλυτα με τις υπάρχουσες δομές στο λογιστήριο της επιχείρησης αλλά προσφέρουμε υπηρεσίες προστιθέμενες σε αυτές. Οι εσωτερικά παρεχόμενες υπηρεσίες τέτοιας φύσης και υψηλής κατάρτισης, είναι δαπανηρές και ασύμφορες για την όποια επιχείρηση.
Η Epilisis και οι συνεργάτες της συνδυάζοντας τις επιστημονικές γνώσεις με την πολυετή εμπειρία των στελεχών της, μπορεί αποτελεσματικά να καθοδηγήσει και να προτείνει στους ενδιαφερόμενους την καλύτερη δυνατή λύση στις σχέσεις τους με το υφιστάμενο ή το μελλοντικό προσωπικό εφαρμόζοντας πάντα σωστά τις υπάρχουσες διατάξεις.

Βρείτε μας στη διεύθυνση

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη