Ίδρυση Εταιρείας από το ΕξωτερικόΚατάστημα Αλλοδαπής

Στην Epilisis έχουμε στο διευρυμένο πελατολόγιο μας, Υποκαταστήματα Αλλοδαπών εταιρειών από πολλές χώρες της ΕΕ και του ευρύτερου Ε.Ο.Χ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ίδρυση, φοροτεχνική συμβουλευτική και τη διαχείριση των φορολογικών και εν γένει χρηματοοικονομικών θεμάτων του Υποκαταστήματος.
https://epilisis.net/wp-content/uploads/2021/02/allodapi.jpg
https://epilisis.net/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Ελληνικό Υποκατάστημα

Ίδρυση
Υποκαταστήματος

Είναι συνήθης πρακτική πολλές αλλοδαπές εταιρείες να ιδρύουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα για να ασκήσουν το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων τους στη χώρα μας, είτε ως Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ή είτε ως Ανώνυμες Εταιρείες.

https://epilisis.net/wp-content/uploads/2021/02/allodapi2.jpg

Το ελληνικό υποκατάστημα έχει τις ίδιες φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις με μία ελληνική εταιρεία και τα κέρδη του φορολογούνται με τους ίδιους συντελεστές που ισχύουν για τις εγχώριες εταιρείες. Το υποκατάστημα διοικείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από την αλλοδαπή εταιρεία, γνωστοποιείται στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία ΓΕΜΗ και έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί το υποκατάστημα.

Στην Epilisis έχουμε στο διευρυμένο πελατολόγιο μας, Υποκαταστήματα Αλλοδαπών εταιρειών από πολλές χώρες της ΕΕ και του ευρύτερου Ε.Ο.Χ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ίδρυση, φοροτεχνική συμβουλευτική και τη διαχείριση των φορολογικών και εν γένει χρηματοοικονομικών θεμάτων του Υποκαταστήματος.

Το ελληνικό υποκατάστημα έχει τις ίδιες φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις με μία ελληνική εταιρεία.

Επωφεληθείτε από τις μηδενικές εισφορές ΕΦΚΑ στην Ελλάδα, την φορολόγηση στην χώρα της μητρικής και την απαλλαγή από διανομή μερισμάτων στην Ελλάδα.

Εμπειρία

Έχουμε ένα διευρυμένο πελατολόγιο με Υποκαταστήματα Αλλοδαπών εταιρειών από πολλές χώρες της ΕΕ και του ευρύτερου Ε.Ο.Χ.

Υποστήριξη

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ίδρυση και την φοροτεχνική συμβουλευτική του Υποκαταστήματος.

Διαχείριση Υπηρεσιών

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών θεμάτων του Υποκαταστήματος.

Συνεχής ενημέρωση

Η εταιρεία μας παρακολουθεί συνεχώς τις οικονομικές εξελίξεις και τη νομοθεσία της κάθε χώρας που είναι μέλος της Ε.Ε.
Our locations
Where to find us?
epilisis
Sticker
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social Media
Our locations
Where to find us?
https://epilisis.net/wp-content/uploads/2021/02/epilisis-logo2d_by-panito_final_WHITE-1-e1614346766854.png
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social media
Sticker