Προγράμματα ΕΣΠΑΕπιδοτήσεις Επιχειρήσεων

Στην Epilisis αναλαμβάνουμε την κατάρτιση του φακέλου και την υποβολή της αίτησης του ενδιαφέροντος της εταιρείας σας σε προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ και του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου.
https://epilisis.net/wp-content/uploads/2021/03/epidotiseis.jpg
https://epilisis.net/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
ΕΣΠΑ 2021-2027

Επιδοτήσεις
Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Οι επιδοτήσεις μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι μια συνεχής επιδίωξη της σύγχρονης επιχείρησης. Το νέο πακέτο του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι προ των πυλών με πληθώρα δράσεων για υφιστάμενες και νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.

https://epilisis.net/wp-content/uploads/2021/03/epidotiseis2-1.jpg

Στην Epilisis αναλαμβάνουμε την κατάρτιση του φακέλου και την υποβολή της αίτησης του ενδιαφέροντος της εταιρείας σας σε προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ και του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μέσω της συμβουλευτικής και των συνεργατών συμβούλων:

  • Την αξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου και βαθμολόγηση αυτού σύμφωνα με τα κριτήρια του οδηγού του αντίστοιχου προγράμματος
  • Την κατάρτιση του επενδυτικού σχεδίου σε συνεργασία με τον πελάτη για την αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων του
  • Την τεκμηρίωση του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε προγράμματος
  • Τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη συνολική διαχείρισή τους
  • Την ηλεκτρονική υποβολή του Επενδυτικού Σχεδίου

Το νέο πακέτο του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι προ των πυλών με πληθώρα δράσεων για υφιστάμενες και νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.

Στην Epilisis, αναλαμβάνουμε τη συνεργασία με τους αρμόδιους αξιολογητές για διευκρινήσεις στοιχείων του Επενδυτικού Έργου.

Επενδυτικό Σχέδιο

Πραγματοποιούμε τόσο την Αξιολόγηση, όσο και την Κατάρτιση & Τεκμηρίωση του Επενδυτικού Σχεδίου

Δικαιολογητικά

Αναλαμβάνουμε τη Συγκέντρωση & Διαχείριση των απαραίτητων δικαιολογητικών του προγράμματος

Ηλεκτρονική Υποβολή

Αναλαμβάνουμε την Ηλεκτρονική υποβολή του Επενδυτικού Σχεδίου

Συνεργασία με Αξιολογητές

Ανοίγουμε διαύλους συνεργασίας με τους αρμόδιους αξιολογητές για διευκρινήσεις στοιχείων του Επενδυτικού Έργου
Our locations
Where to find us?
epilisis
Sticker
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social Media
Our locations
Where to find us?
https://epilisis.net/wp-content/uploads/2021/02/epilisis-logo2d_by-panito_final_WHITE-1-e1614346766854.png
Strategic Managerial Consultants
Epilisis
Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Μισθοδοσία | Outsourcing
Κατάστημα Αλλοδαπής | Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ακολουθήστε μας
Social media
Sticker