Επίλυσις Ε.Π.Ε. - Ένας συνεργάτης στην ανάπτυξη των σχεδίων σας...Γνωρίστε την εταιρεία μας!

Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να υλοποιήσετε τους επιχειρησιακούς στρατηγικούς σας στόχους μεγιστοποιώντας τη λογιστική, χρηματοοικονομική, φοροτεχνική και εργατονομοθετική αποτελεσματικότητα των πλάνων της επιχείρησής σας!

Το λογιστικό γραφείο και οι λογιστές που είναι ενταγμένοι στην Επίλυσις ΕΠΕ είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τις εξελίξεις της λογιστικής επιστήμης, όπως αυτές εντοπίζονται έως και σήμερα…

Στο διευρυμένο πλαίσιο της συμβουλευτικής της Επίλυσις ΕΠΕ, η Φοροτεχνική αποτελεί και αντιμετωπίζεται ως ένας ξεχωριστός κλάδος, της επιστήμης των οικονομικών, που απαιτεί εξειδίκευση…

Η Επίλυσις ΕΠΕ και οι συνεργάτες της συνδυάζοντας τις επιστημονικές γνώσεις με την πολυετή εμπειρία των στελεχών της, μπορεί αποτελεσματικά να καθοδηγήσει και να προτείνει στους ενδιαφερόμενους την καλύτερη δυνατή…

Ελεγκτικές Αναφορές

Οι Ελεγκτικές Αναφορές απεικονίζουν τις εξουσιοδοτήσεις και τους περιορισμούς που παρέχονται σε κάθε εργαζόμενο που μετέχει στο κύκλωμα χρηματικής διακίνησης, με αποτέλεσμα η διοίκηση να είναι πάντοτε βεβαιωμένη ότι καμία προσωπική σχέση των εργαζομένων μεταξύ τους δεν μπορεί εύκολα να υπονομεύει κινδύνους χρηματικής ωφέλειας στους εμπλεκόμενους.

Αποφάσεις Επενδύσεων

Η αξιολόγηση των αποδόσεων ενός χαρτοφυλακίου κρίνεται από το προφίλ του επενδυτή, γι’ αυτό καθίσταται απαιτητό έκαστος χρηματοοικονομικός σύμβουλος να προλαμβάνει και να ενημερώνει διεκδικώντας προς όφελος του επενδυτή την ευελιξία του χαρακτήρα του στις οικονομικές συγκυρίες οι οποίες με τη σειράς τους επηρεάζουν τις αποδόσεις των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου.

Μηχαν/ση Λογιστηρίου

Είτε στην Έξω-επιχειρησιακή είτε στην Έσω-επιχειρησιακή συνεργασία με το λογιστή, αποτελεί υψίστης σημασίας η μηχανοργάνωση του λογιστηρίου του νομικού προσώπου να ακολουθεί τις απαιτήσεις της λογιστικής και τις υποχρεώσεις της φόρο-νομοθεσίας όσο και αν θεωρείται μηχανογραφικά δύσκολο να υλοποιηθεί, γι’ αυτό απαιτείται η εξειδίκευση του λογιστή σε θέματα επικοινωνίας με τους επιστήμονες της πληροφορικής.

Συνεργαστείτε μαζί μας!

Η Επίλυσις Ε.Π.Ε. θέλοντας να διαφοροποιήσει τις παρεχόμενες λογιστικές της υπηρεσίες, πέραν από ένα σύγχρονο λογιστικό γραφείο, δραστηριοποιείται από το 2009 στους τομείς της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Φοροτεχνικής και της Εργατονομοθετικής Συμβουλευτικής.

Οι εταίροι της Επίλυσις Ε.Π.Ε. δραστηριοποιούνται στο χώρο από το 1999, με δυναμική ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών τους και συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη όπως απαιτείται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Γιατί να μας επιλέξετε;

1. Περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας

Όλα αυτά τα χρόνια στοχεύουμε στις συνεργασίες με τους πελάτες μας να εξατομικεύουμε την εμπειρίας μας προβλέποντας τους κινδύνους που απαιτούν επιστημονική κατάρτιση, εγκαίρως και με εγκυρότητα πριν ακόμα υποδείξουν την πιθανότητα εμφάνισης τους.

2. Υψηλή Εξειδίκευση

Μέριμνα μας στις συνεργασίες και στη στελέχωση της Επίλυσις ΕΠΕ αποτελεί η συνεχόμενα υψηλή εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών μας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εξειδίκευσης, όπως αυτά εφαρμόζονται στα αντίστοιχα Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια καθώς και σε φορείς εξειδίκευσης και επιμόρφωσης.

3. Εχεμύθεια

Κάθε πελάτης μας όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύεται την διαφύλαξη των λογιστικών, διοικητικών, φορονομοθετικών, χρηματοοικονομικών πληροφοριών του απολαμβάνοντας την προσπάθεια μας να συμβάλλουμε στη διαφήμιση αντιστοίχως των υπηρεσιών ή των προϊόντων του στον κύκλο των υπόλοιπων πελατών μας εφόσον αυτό είναι εφικτό και αποδεκτό.

4. Εγκυρότητα

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας στηρίζονται στα πρότυπα, τους κανονισμούς και τους νόμους που απαιτούν οι επιστήμες της Λογιστικής, της Φόρο-νομοθετικής, της Εργατικής και της Ελεγκτικής επιστήμης.

Αρθρογραφία της Επίλυσις

28

Nov2016
Προπτωχευτική Διαδικασία Ο όρος «εξυγίανση επιχειρήσεων» αναφέρεται στην προσπάθεια διάσωσης μιας οργανωμένης επιχειρηματικής μονάδας όταν αυτή βρίσκεται σε σημείο να μην δύναται να ικανοποιήσει τους πιστωτές της αλλα και να εξασφαλίσει την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της. Συνεπώς η αποτελεσματική προστασία απο τους πιστωτές ... Read More

11

Nov2016
Κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07, οι επιχειρήσεις τροφίμων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ... Read More

01

Nov2016
Πωλήσεις εξ' αποστάσεως και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Πώληση από απόσταση (αναφερόμαστε πάντα σε πωλήσεις αγαθών που πραγματοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης) σημαίνει ότι μια επιχείρηση ή ένας επιτηδευματίας που είναι εγκατεστημένος και έχει ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα κράτος μέλος (κ-μ) της EE (κ-μ ... Read More

25

Oct2016
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) είναι ένας ενδιάμεσος εταιρικός τύπος μεταξύ των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των κεφαλαιουχικών (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ο οποίος δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει μακροπρόθεσμα τις Ε.Π.Ε. Βασικό χαρακτηριστικό της Ι.Κ.Ε. είναι η ευελιξία που προσφέρει. Οι εταίροι ... Read More