28

Apr2018
Οι οικογενειακές ελληνικές επιχειρήσεις που διαμένουν σε Ευρωπαϊκό έδαφος και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, παρά την αύξηση της μετοχικής κουλτούρας και την ακόμα πιο παλιά εξακρίβωση ότι σταδιακά ενισχύεται η δύναμη των μάνατζερ σε σχέση με αυτή των ιδιοκτητών, συνεχίζουν και άρτια επιβιώνουν.

04

Apr2017
Η παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου προς έκδοση πράξης επιβολής φόρου ή προστίμου Στα πλαίσια της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της νομιμότητας του φόρου (άρθρο 78), η φορολογική αρχή εκδίδει ατομικές διοικητικές πράξεις, με σκοπό την εξατομίκευση του φορολογικού περιστατικού (διαδικασία βεβαίωσης του φόρου ή ... Read More

03

Apr2017
Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις Τα τελευταία χρόνια ακούμε συνεχώς για διάφορες λίστες φοροφυγάδων και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις οι οποίες θα αποκαλύψουν κρυφά εισοδήματα. Όλα αυτά όμως μέχρι στιγμής έχουν παραμείνει σε θεωρητικό επίπεδο. Τις τελευταίες όμως ημέρες φαίνεται ότι αρχίζει έστω και με μεγάλη καθυστέρηση να γίνει πράξη ... Read More

23

Mar2017
Η αργία της 25ης Μαρτίου Η 25η Μαρτίου είναι μία από τις έξι υποχρεωτικές αργίες του έτους και κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων, εκτός από αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές του έτους. ... Read More

09

Feb2017
Εξόφληση μισθοδοσίας μέσω τράπεζας Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 4172/2013 όπως ισχύει με την τελευταία κωδικοποίηση, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω ... Read More

30

Jan2017
Εκπρόθεσμη διακοπή φυσικών & νομικών προσώπων Στη σημερινή εποχή κάτω απ΄τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, απόρροια της υποκατανάλωσης και του ασφυκτικού φορολογικού και ασφαλιστικού πλαισίου παρατηρείται η τάση των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στην διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σύμφωνα με την απόφαση ... Read More

03

Jan2017
Εξωδικαστικός συμβιβασμός. Ποιες οι λεπτομέρειες λειτουργίας; Προϋπόθεση για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι ο οφειλέτης να έχει μία τουλάχιστον κερδοφόρα χρήση προ φόρων την τελευταία τριετία ή για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα ) μία τουλάχιστον ... Read More

28

Nov2016
Προπτωχευτική Διαδικασία Ο όρος «εξυγίανση επιχειρήσεων» αναφέρεται στην προσπάθεια διάσωσης μιας οργανωμένης επιχειρηματικής μονάδας όταν αυτή βρίσκεται σε σημείο να μην δύναται να ικανοποιήσει τους πιστωτές της αλλα και να εξασφαλίσει την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της. Συνεπώς η αποτελεσματική προστασία απο τους πιστωτές ... Read More

11

Nov2016
Κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07, οι επιχειρήσεις τροφίμων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ... Read More

01

Nov2016
Πωλήσεις εξ' αποστάσεως και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Πώληση από απόσταση (αναφερόμαστε πάντα σε πωλήσεις αγαθών που πραγματοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης) σημαίνει ότι μια επιχείρηση ή ένας επιτηδευματίας που είναι εγκατεστημένος και έχει ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα κράτος μέλος (κ-μ) της EE (κ-μ ... Read More