Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Φοροτεχνικό Γραφείο, Epilisis

Ο αποτελεσματικός χειρισμός των φορολογικών νόμων και της εν γένει νομολογίας, αποτελεί στις μέρες μας το “πρέπει” για κάθε σύγχρονο πρόσωπο που δραστηριοποιείται τόσο ως νομικό όσο και ως φυσικό στην ελληνική επικράτεια, και αυτό γιατί όχι μόνο μπορεί να αποτελέσουν τροχοπέδη στην διατήρηση της φοροδοτικής ικανότητας ενός προσώπου αλλά και γιατί μπορεί με λανθασμένη αντιμετώπιση να οδηγήσουν σε δυσβάσταχτες οφειλές. Στο διευρυμένο πλαίσιο της συμβουλευτικής της Epilisis, η Φοροτεχνική αποτελεί και αντιμετωπίζεται ως ένας ξεχωριστός κλάδος, της επιστήμης των οικονομικών, που απαιτεί εξειδίκευση, χειραγώγηση και συνεχή εκπαίδευση – ενημέρωση για την διακριτή αποτελεσματικότητα του. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο που πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι δηλαδή η φοροτεχνική διαχείριση των χρηματοροών που δημιουργούν υποχρεώσεις ή απαιτήσεις έναντι του κράτους αλλά και των διαφόρων κονδυλίων των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων δεν είναι υπόθεση που μπορεί να ανατεθεί στον οποιονδήποτε ή να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης από οποιονδήποτε.

Η Epilisis και οι συνεργάτες της όλα αυτά χρόνια της πορείας της έχει να επιδείξει άρτια υποδομή και συνεχή επιστημονική κατάρτιση σε θέματα εξατομίκευσης της Φορολογικής νομοθεσίας στην εκάστοτε περίπτωση, και ειδικότερα σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος, Ε.Λ.Π. (πρώην Κ.Φ.Α.Σ.) , Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων ακριβώς όπως επιτάσσουν τα φορονομοθετικά δρώμενα και οι σχετικές εξελίξεις. Έτσι στο αντικείμενο της φοροτεχνικής έρχεται να προστεθεί αναγκαστικά η προσέγγιση της σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων, και προσφυγών σε διοικητικά δικαστήρια.
Η εμπειρία μας συνδυαστικά με τη συνεχή κατάρτιση σε υποθέσεις διοίκησης και παρακολούθησης φορολογικών προστίμων, υπολογισμού και διαχείρισης καταλογισμού φόρων και εστίασης σε θέματα αποδεκτής προετοιμασίας στις επιταγές των φορολογικών ελέγχων, μας οδηγεί στο να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με απόλυτο επαγγελματισμό και συνέπεια, όχι μόνο ως ένα σύγχρονο φοροτεχνικό γραφείο αλλά ως μια ομάδα συνεργατών που αποβλέπει συνεργατικά στη βέλτιστη δυνατή φοροτεχνική λύση ωσάν να ήταν αποκλειστικά δική της περίπτωση. Κάθε πελατειακή σχέση στα όρια που επιτρέπεται, διακατέχεται από έναν επιπρόσθετο τόνο συνεργατικής και όχι μόνο πελατειακής ηθικής και αποδοτικότητας.

Βρείτε μας στη διεύθυνση

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη