Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η Epilisis και οι συνεργάτες της, επί σειρά ετών ακολουθούν πιστά τον σχεδιασμό της σε θέματα φοροτεχνικής νομικών προσώπων ανεξαρτήτου μεγέθους και ιδιαιτεροτήτων και πάντα προλαμβάνει σε συνεργασία με το νομικό πρόσωπο, θέτοντας την φοροτεχνική πρωτοβουλία ως εργαλείο στα χέρια του συνεργάτη της.

Epilisis, Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η συμβουλευτική επί θεμάτων ολοκληρωμένης προληπτικής φοροτεχνικής και οργάνωσης των φόρων, είναι ο αρωγός της διοίκησης του νομικού προσώπου σε θέματα λήψης διοικητικών, επενδυτικών ή επιχειρησιακών αποφάσεων διότι η πανάκεια της φορολόγησης συχνά λανθασμένα αναπαρίσταται ως ανασταλτικός παράγοντας. Η ελληνική επικράτεια στην οποία και δραστηριοποιούνται ποικίλα νομικά πρόσωπα, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως η επικράτεια που επιβιώνει και αναπτύσσεται το νομικό πρόσωπο και ως τέτοια να συμβάλλει το νομικό πρόσωπο στην επιβίωση της. Οι φορολογικές υποχρεώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων πρέπει να προβλέπονται, να οργανώνονται και να εξοδοποιούνται σε κάθε νομικό πρόσωπο όπως ακριβώς απαιτείται να το επιβαρύνουν ή αντιθέτως να τις εκμεταλλεύεται σε διάφορες αποφάσεις που του προσφέρουν ατέλειες τέτοιων νόμων ή διατάξεων. Το σημαντικό είναι η διοίκηση του νομικού προσώπου να ενημερώνεται έγκαιρα, τεκμηριωμένα και με συνέπεια.

Η Epilisis και οι συνεργάτες της, επί σειρά ετών ακολουθούν πιστά τον σχεδιασμό της σε θέματα φοροτεχνικής νομικών προσώπων ανεξαρτήτου μεγέθους και ιδιαιτεροτήτων και πάντα προλαμβάνει σε συνεργασία με το νομικό πρόσωπο, θέτοντας την φοροτεχνική πρωτοβουλία ως εργαλείο στα χέρια του συνεργάτη της. Το εύρος των αντικειμένων της φοροτεχνικής συμβουλευτικής νομικών προσώπων ξεκινάει από το σχεδιασμό περί του βέλτιστου εταιρικού σχήματος λειτουργίας, των εκπιπτόμενων δαπανών της οντότητας, την ορθή-αποτελεσματική τιμολόγηση βάσει των Ε.Λ.Π. τις αποφάσεις διανομής κερδών, μερισμάτων ή αμοιβών διαχείρισης ΔΣ, τις επενδυτικές ή αλλιώς κεφαλαιακές αναδιαρθρώσεις των κεφαλαίων του νομικού προσώπου και όλα αυτά, υπό το πρίσμα και την εμπειρία που οι σύγχρονες εξειδικεύσεις της οικονομικής επιστήμης μπορούν μόνο να ευνοήσουν το νομικό πρόσωπο.
Επιπρόσθετα, στη φοροτεχνική συμβουλευτική των νομικών προσώπων η Epilisis, εξειδικεύεται αποτελεσματικά και με συνέπεια στις συγχωνεύσεις, εξαγορές, μετατροπές και διασπάσεις εταιριών με πολλές νέες διατάξεις ή τροποποιήσεις και πολλούς νόμους όπως οι Αναπτυξιακοί Νόμοι 1297/72 – 2166/93 καθώς και ο 2190/20. Κάθε σύγχρονη επιχείρηση – νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει ως οδηγό του την απόλυτη εναρμόνιση με τους φορολογικούς νόμους, χωρίς δυσβάσταχτο κόστος, αλλά με ταχύτητα και συνέπεια. Οπότε, η επιλογή ενός από τα προτεινόμενα πακέτα φοροτεχνικών προληπτικών οδηγιών και αποφάσεων που έχουν αναπτυχθεί στην Epilisis μέσα από την εμπειρία της, θα αποτελέσει το εργαλείο που θα φέρει όλα τα εχέγγυα στην επιχείρηση για να καταφέρει τους στόχους της.

Βρείτε μας στη διεύθυνση

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη