Τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ (2014-2020)

epilisis_news-512

Τα νέα προγράμματα του  ΕΣΠΑ (2014-2020) τα οποία αναμένεται να δημοσιευθούν είναι τα εξής:

α) «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»,

β)«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,

γ) «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

δ) «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Τα προγράμματα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» και  «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που θα αναφερθούν παρακάτω μπορούν να ομαδοποιηθούν λόγω των κοινών επιλέξιμων δαπανών.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το αντίστοιχο pdf αρχείο πατώντας το παρακάτω εικονίδιο: pdf_Icon_16