Οργάνωση Λογιστηρίου

Η Epilisis όλα αυτά τα χρόνια συνεργάζεται με εταιρείες ηγέτες στη παροχή λογισμικών παρακολούθησης και διαχείρισης των αναγκών των σύγχρονων εταιρειών

Epilisis, οργάνωση λογιστηρίου

Στον τομέα της οργάνωσης λογιστηρίων η Epilisis στην μακρόχρονη πορεία της έχει συνεργαστεί με πλήθος λογιστών, οικονομικών διευθυντών αλλά και άλλες ειδικότητες, όπως προγραμματιστών και έχει φέρει εις πέρας το πολύπλοκο έργο της οργάνωσης δομών και πόρων ( κυρίως των ανθρωπίνων πόρων) στους κόλπους του λογιστηρίου. Συγκεκριμένα η εταιρεία μας αναλαμβάνει μια σειρά ενεργειών για την οργάνωση λογιστηρίου της επιχείρησης:

 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας,
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων,
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής,
 • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης,
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία,
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων,
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας,
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS),
 • Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου,
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια),
 • Οργάνωση σεμιναρίων επί λογιστικών – εργατικών – φορολογικών θεμάτων, για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού, που στελεχώνει το λογιστήριο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι η έλλειψη λογιστικών γνώσεων και απαιτήσεων από τη διοίκηση και τους μηχανογράφους οδηγεί σε ένα ελλιπής λογιστικό, διαχειριστικό λογισμικό με μεταγενέστερα κόστη ολοκλήρωσης και καθυστερήσεις. Αυτό ακριβώς είναι που έχουμε καταφέρει πιστοποιώντας τις γνώσεις μας κατά το παρελθόν στην Epilisis, να υποστηρίξουμε δηλαδή ένα μεγάλο αριθμό πελατών και να διεκπεραιωθεί σωστά και γρήγορα όλη η μηχανοργάνωση της εταιρείας χωρίς επιπρόσθετα κόστη και λάθη, ολοκληρωτικά και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος μαζί με τυχόν επιπρόσθετες νέες αλλαγές κατά τη διάρκεια της οικονομικής ζωής της εταιρείας.
Η Epilisis όλα αυτά τα χρόνια αναλαμβάνει την μηχανοργάνωση λογιστηρίου καθώς συνεργάζεται με εταιρείες ηγέτες στη παροχή λογισμικών παρακολούθησης και διαχείρισης των αναγκών των σύγχρονων εταιρειών.

Βρείτε μας στη διεύθυνση

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη