«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

epilisis_news-512

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το αντίστοιχο pdf αρχείο πατώντας το παρακάτω εικονίδιο: pdf_Icon_16