Μισθοδοσια Payroll

Η Epilisis, υποστηρίζει και αναλαμβάνει την καθοδήγηση του τμήματος ή την ανάληψη όλου του κυκλώματος της μισθοδοσίας

Epilisis, Μισθοδοσια Payroll

Τι είναι η μισθοδοσια Payroll

Η μισθοδοσια payroll αφορά την διεκπεραίωση της τήρησης της μισθοδοσίας της επιχείρησης, χωρίς να σπαταλάτε πολύτιμους πόρους σε αυτήν. Οπουδήποτε στην χώρα εδρεύει η επιχείρησή σας μπορούμε να υποστηρίξουμε και να αναλάβουμε την καθοδήγηση του τμήματος ή την ανάληψη όλου του κυκλώματος της μισθοδοσίας.

Τι περιλαμβάνει η μισθοδοσια payroll;

  • Τον υπολογισμό και τη σύννομη παρακολούθηση της μισθοδοσίας του προσωπικού της επιχείρησης σας ή του δημοσίου οργανισμού.
  • Την ετοιμασία και αποστολή μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και εκκαθαριστικών σημειωμάτων.
  • Την έκδοση παραστατικών και έγκαιρη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
  • Την εκπλήρωση όλων των ασφαλιστικών και εργατικών υποχρεώσεων προς τις δημόσιες αρχές.
  • Την έκδοση λογιστικού άρθρου ανά κέντρο κόστους της επιχείρησης και ετοιμασία αρχείου προβλέψεων βάσει των εξειδικευμένων αναγκών της.
  • Την ετοιμασία άλλων ειδικών υπολογισμών ή αρχείων που υπαγορεύονται από τις ιδιαίτερες ανάγκες της μισθοδοσίας σας.
  • Την ασφαλή και έγκαιρη αποστολή στην τράπεζα της συνεργασίας σας, του αρχείου μισθοδοσίας για την κατάθεση των ποσών στους λογαριασμούς των εργαζομένων.
  • Τη δημιουργία στους υπαλλήλους λογαριασμών μισθοδοσίας με όλα τα σχετικά προνόμια.

Τι κερδίζει ο επιχειρηματίας και που αποβλέπει η Outsourcing μισθοδοσία

Βρείτε μας στη διεύθυνση

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη