Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου

Η Epilisis όλα αυτά τα χρόνια συνεργάζεται με εταιρείες ηγέτες στη παροχή λογισμικών παρακολούθησης και διαχείρισης των αναγκών των σύγχρονων εταιρειών

Epilisis, μηχανοργάνωση λογιστηρίου

Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου

Η Epilisis όλα αυτά τα χρόνια συνεργάζεται με εταιρείες ηγέτες στη παροχή λογισμικών παρακολούθησης και διαχείρισης των αναγκών των σύγχρονων εταιρειών με εμπειρία και αποτελεσματικότητα όπου εξειδικευόμαστε στην ικανότητα ανάλυσης και επικοινωνίας μεταξύ των αναγκών της διοίκησης, του λογιστηρίου της εταιρείας και των υπευθύνων της πληροφορικής εξομαλύνοντας όλα τα προβλήματα που αναδύονται σε αυτή την επικοινωνία.
Αποτελεί μεγίστης σημασίας στις εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και μεγέθους, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εστίασης, φιλοξενίας, ιατρικές, χονδρικού – λιανικού εμπορίου και λοιπές εταιρείες, το λογισμικό που υποστηρίζει και διαχειρίζεται τις εμπορικές, κοστολογικές, λογιστικές, πελατειακές και τιμολογιακές πολιτικές και διαδικασίες της. Συμπληρωματικά, είναι υποχρεωτικό για την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την έγκαιρη πληροφόρηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης όλα τα υποσυστήματα που χρειάζεται η εταιρεία και οδηγούν στην λογιστική να επικοινωνούν σωστά ή να συνδέονται ακόμα καλύτερα μεταξύ τους.

Για να γίνουμε πιο λεπτομερείς όλες οι καταχωρήσεις που αφορούν συναλλασσομένους, αποθήκη, αγορές, πωλήσεις, μισθοδοσία, χρηματοοικονομικές και λογιστικές αναφορές, κοστολόγηση εργασιών, πελατειακή διαχείριση, πολιτικές μάρκετινγκ και τιμολόγησης, έκδοση παραστατικών, σύνταξη προϋπολογισμών και ανάλυση αριθμοδεικτών, σύνδεση με το υπουργείο οικονομικών κλπ να επικοινωνούν μεταξύ τους σωστά ούτως ώστε η τελική πληροφόρηση που αφορά είτε ενδο-εταιρικά τη διοίκηση είτε έξω-εταιρικά, για παράδειγμα την Εφορία ή τους μετόχους, να είναι σωστή και ολοκληρωμένη.

Πολλές εταιρείες μεγάλου κυρίως μεγέθους επιλέγουν την υιοθέτηση ενός τμήματος μηχανογράφησης εντός της επιχείρησης που αναλαμβάνει είτε να επιλέξει διαμέσου αντιπροσώπων εταιρειών να μηχανοργανώσει το λογιστήριο και οιανδήποτε πληροφορία εντός και εκτός της εταιρείας εμπλέκεται με τη λογιστική είτε αναπτύσσει το ίδιο το τμήμα μηχανογράφησης τα λογισμικά αποκλειστικής χρήσης της εταιρείας. Και οι δύο περιπτώσεις απαιτούν υψηλές κοστολογικές δαπάνες με επιπρόσθετο κόστος τη συντήρηση του τμήματος της μηχανογράφησης. Στην Epilisis όλα αυτά τα χρόνια συνεργαζόμαστε με εταιρείες ηγέτες στη παροχή λογισμικών παρακολούθησης και διαχείρισης των αναγκών των σύγχρονων εταιρειών με εμπειρία και αποτελεσματικότητα όπου εξειδικευόμαστε στην ικανότητα ανάλυσης και επικοινωνίας μεταξύ των αναγκών της διοίκησης, του λογιστηρίου της εταιρείας και των υπευθύνων της πληροφορικής εξομαλύνοντας όλα τα προβλήματα που αναδύονται σε αυτή την επικοινωνία.
Το σημαντικότερο ίσως τροχοπέδη στην ολοκλήρωση της αποτελεσματικής μηχανοργάνωσης και έναρξης της ομαλής ροής των εργασιών της εταιρείας αποτελεί βάση της εμπειρίας της Epilisis και των συνεργατών της η κατανόηση και η εύρεση της κοινής λύσης μεταξύ των αναγκών και των περιορισμένων της διοίκησης, των απαιτήσεις της λογιστικής, της φόρο-νομοθεσίας και των παροχών της πληροφορικής. Πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι η έλλειψη λογιστικών γνώσεων και απαιτήσεων από τη διοίκηση και τους μηχανογράφους οδηγεί σε ένα ελλιπής λογιστικό, διαχειριστικό λογισμικό με μεταγενέστερα κόστη ολοκλήρωσης και καθυστερήσεις. Αυτό ακριβώς είναι που έχουμε καταφέρει πιστοποιώντας τις γνώσεις μας κατά το παρελθόν στην Epilisis, να υποστηρίξουμε δηλαδή ένα μεγάλο αριθμό πελατών και να διεκπεραιωθεί σωστά και γρήγορα χωρίς επιπρόσθετα κόστη και λάθη όλη η μηχανοργάνωση της εταιρείας ολοκληρωτικά και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος μαζί με τυχόν επιπρόσθετες νέες αλλαγές κατά τη διάρκεια της οικονομικής ζωής της εταιρείας.

Βρείτε μας στη διεύθυνση

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη