λογιστικό γραφείο θεσσαλονίκης, Epilisis

Λογιστικό Γραφείο Θεσσαλονίκης | Φοροτεχνικό Γραφείο | Χρηματοοικονομική Διοίκηση | Μισθοδοσία Επιχειρήσεων | Outsourcing-Payroll

Epilisis, λογιστικό γραφείο θεσσαλονίκης

Φιλοσοφία της εταιρείας

Η Epilisis θέλοντας να διαφοροποιήσει τις παρεχόμενες λογιστικές της υπηρεσίες, πέραν από ένα σύγχρονο λογιστικό γραφείο θεσσαλονίκης, δραστηριοποιείται από το 2009 στους τομείς της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Φοροτεχνικής και της Εργατονομοθετικής Συμβουλευτικής.
Οι εξελίξεις των πελατειακών αναγκών ή οι απαιτήσεις των Τραπεζικών, διακρατικών, Φορολογικών και Οικονομικών συγκυριών τα τελευταία χρόνια ώθησαν στην ανάπτυξη και εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών της Epilisis και των συνεργατών της, με αυστηρά επαγγελματικά και επιστημονικά κριτήρια σε τομείς της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής Μηχανοργάνωσης, του Εσωτερικού ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Ιδιαιτερότητα της εταιρείας μας είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε μόνο πελατοκεντρικά τις εργασίες που έχουμε αναλάβει. Κάθε πελάτης είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο αντιμετωπίζεται ως ένας συνεργάτης στην εξέλιξη, εκτίμηση και ικανοποίηση των επιχειρησιακών του αναγκών. Κάθε επιχειρησιακή οντότητα είναι ένας συνδυασμός αποφάσεων όπως αυτές απορρέουν από την αξιολόγηση των πληροφοριών των επιχειρησιακών οργανισμών όπου με τη σειρά τους ερμηνεύονται και αξιολογούνται αριθμητικά, λογιστικά και εν κατακλείδι χρηματοοικονομικά. Έκαστος οργανισμός που δραστηριοποιείται οικονομικά έχει υποχρεώσεις και απαιτήσεις σύμφωνα με τα ελεγκτικά, φορολογικά, διακρατικά και λογιστικά δεδομένα της οικονομίας όπου δραστηριοποιείται.

Η συνεχής μας παρουσία και ενημέρωση δίπλα στις αποφάσεις σας, η ικανότητα αξιολόγησης της επιχειρησιακής σας δραστηριότητας, η ερμηνεία και προσαρμοστικότητα των επιτυχημένων έως τώρα μοντέλων οργανωσιακής, λογιστικής και χρηματοοικονομικής υποδομής τόσο σε επιχειρησιακές μονάδες μεγάλου, μικρομεσαίου και μικρού μεγέθους όπως είναι για παράδειγμα οι Ανώνυμες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, οι Ετερόρρυθμες και Ομόρρυθμες Εταιρείες όσο και σε ατομικές επιχειρησιακές πρωτοβουλίες δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια ένα αρκετά επιτυχημένο πελατολόγιο ισχυρά οπλισμένο στους ευέλικτα ευαίσθητους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας, της εσωτερικής αποτελεσματικότητας και των εργασιακών σχέσεων.

Epilisis - Ένας συνεργάτης στην ανάπτυξη των σχεδίων σας!

Από το 2009 παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε μεγάλες αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις εστιάζοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας. Επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, επέλεξαν τις λύσεις και τις υπηρεσίες της Epilisis.
Για κάθε μεγέθους επιχείρηση, μικρή, μεσαία ή μεγάλη, η εταιρεία μας (λογιστικό γραφείο θεσσαλονίκη), διαθέτει τις κατάλληλες υπηρεσίες για να καλύψει τις επιχειρηματικές της ανάγκες, τα σχέδια ανάπτυξης και τις οικονομικές της προσδοκίες. Η δυνατότητά μας να καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών αλλά και η διαρκής επιδίωξή μας να βρισκόμαστε ως ενεργός συνεργάτης στο πλευρό του πελάτη με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, μας προσδίδουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η Epilisis (λογιστικό γραφείο θεσσαλονίκη), έχει στο πελατολόγιο της περισσότερες από 200 επιχειρήσεις καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από επιχειρήσεις του Βιομηχανικού, Βιοτεχνικού, Ιατρικού, Τουριστικού, Μεσιτικού, Κατασκευαστικού, Εμπορικού κλάδου καθώς και Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Εστίασης.

Γιατί να μας επιλέξετε;

1. Περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας

Όλα αυτά τα χρόνια στοχεύουμε στις συνεργασίες με τους πελάτες μας να εξατομικεύουμε την εμπειρίας μας προβλέποντας τους κινδύνους που απαιτούν επιστημονική κατάρτιση, εγκαίρως και με εγκυρότητα πριν ακόμα υποδείξουν την πιθανότητα εμφάνισης τους.

2. Υψηλή Εξειδίκευση

Μέριμνα μας στις συνεργασίες και στη στελέχωση της Epilisis αποτελεί η συνεχόμενα υψηλή εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών μας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εξειδίκευσης, όπως αυτά εφαρμόζονται στα αντίστοιχα Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια καθώς και σε φορείς εξειδίκευσης και επιμόρφωσης.

3. Εχεμύθεια

Κάθε πελάτης μας όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύεται την διαφύλαξη των λογιστικών, διοικητικών, φορονομοθετικών, χρηματοοικονομικών πληροφοριών του απολαμβάνοντας την προσπάθεια μας να συμβάλλουμε στη διαφήμιση αντιστοίχως των υπηρεσιών ή των προϊόντων του στον κύκλο των υπόλοιπων πελατών μας εφόσον αυτό είναι εφικτό και αποδεκτό.

4. Εγκυρότητα

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας στηρίζονται στα πρότυπα, τους κανονισμούς και τους νόμους που απαιτούν οι επιστήμες της Λογιστικής, της Φόρο-νομοθετικής, της Εργατικής και της Ελεγκτικής επιστήμης.

Τι παρέχουμε

Λογιστικές υπηρεσίες / 99%
Φοροτεχνικές υπηρεσίες / 99%
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες / 97%
Υπηρεσίες μισθοδοσίας / 95%

Βρείτε μας στη διεύθυνση

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη