Λογιστικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο και οι λογιστές που είναι ενταγμένοι στην Epilisis είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τις εξελίξεις της λογιστικής επιστήμης, όπως αυτές εντοπίζονται έως και σήμερα.

Λογιστικές Υπηρεσίες, Epilisis

Οι λογιστικές υπηρεσίες που παρέχονται από ένα λογιστικό γραφείο, έναν λογιστή ή ένα οργανωμένο λογιστήριο μιας επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα επεξεργασίας της ακατέργαστης πληροφορίας εντός του πληροφοριακού συστήματος έτσι όπως αυτό έχει οργανωθεί αποτελεσματικά για την διαχείριση των λογιστικών εργασιών. Ακατέργαστη εισαγωγή πληροφορίας σε ένα λογιστικό πληροφοριακό σύστημα αποτελούν όλα τα γεγονότα στην οικονομική ή μη ζωή ενός οργανισμού που είναι δεκτικά εκφράσεως σε χρηματικές μονάδες. Όλα αυτά τα γεγονότα αφορούν επιχειρησιακές διαδικασίες, χρηματοοικονομικά κίνητρα πρόβλεψης και δημιουργίας εισοδήματος.
Το λογιστικό γραφείο και οι λογιστές που είναι ενταγμένοι στην Epilisis είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τις εξελίξεις της λογιστικής επιστήμης, όπως αυτές εντοπίζονται έως και σήμερα. Είναι απόλυτα κατανοητό και αποτελεί στυλοβάτη των μετεκπαιδεύσεων και συνεχόμενων καταρτίσεων των στελεχών και συνεργατών της Epilisis ότι η λογιστική πληροφόρηση δεν είναι και δεν μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα ενός οργανισμού όπως είναι τα πληροφοριακά συστήματα Παραγωγής, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Εσωτερικού και Εξωτερικού ελέγχου, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης, Ανθρωπίνων πόρων.

Όλα αυτά τα χρόνια οι λογιστικές μας συμβουλές αντιμετωπίζονται και αναπτύσσονται όχι ως μια νομική έννοια εκφρασμένη αυστηρά σε σχέση με το νόμισμα της εκάστοτε χώρας που αφορούν αλλά σαν μια δυναμική πληροφόρηση, ευέλικτα προσαρμοζόμενη στις ανάγκες, στις απαιτήσεις και τους περιορισμούς των επιχειρήσεων και γενικότερα των οργανισμών βάση του εξωτερικού και εσωτερικού τους περιβάλλοντος.
Στόχος μας είναι κάθε πελάτης μας να αντιμετωπίζεται στα όρια που επιθυμεί ως συνεργάτης στους επιχειρηματικούς ή επιχειρησιακούς του στόχους επιδιώκοντας πάντα την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας, όπως αυτή μπορεί να εκφραστεί σε χρηματικούς όρους είτε στο παρόν είτε μέλλον βασισμένα στα αποδοτικότερα επιστημονικά χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Βρείτε μας στη διεύθυνση

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη