Λογιστικές Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης, Διοικητική Λογιστική

Αντιμετωπίζουμε κάθε οργανισμό ξεχωριστά και συνολικά ταυτόχρονα, μεριμνώντας πάντα ώστε οι κοστολογικές – διοικητικές του αποφάσεις να εναρμονίζονται με τις λογιστικές και χρηματοοικονομικές του απαιτήσεις.

Epilisis, λογιστικές υπηρεσίες θεσσαλονίκης

Διοικητική Λογιστική

Τα στελέχη της διοικητικής λογιστικής σε αντίθεση με τα στελέχη της χρηματοοικονομικής λογιστικής ασχολούνται βαθύτερα με έννοιες που άπτονται και κατά βάση επηρεάζονται από τις διοικητικές και ανοργάνωτες αποφάσεις ενός νομικού προσώπου και λιγότερο με θέματα που άπτονται νομοθετικής ή φορολογικής συμπεριφοράς. Αναλυτικότερα τα στελέχη της Διοικητικής Λογιστικής ασχολούνται με τις αποδόσεις, τα κόστη, τη σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων, την ανάλυση προτύπων βέλτιστων πρακτικών, τις αναλύσεις δεικτών πρόβλεψης επιχειρησιακών ευκαιριών και της ανάλυσης καταστάσεων. Αντιθέτως, μέριμνα της χρηματοοικονομικής λογιστικής και των στελεχών της αποτελεί η παραγωγή και μερικές φορές η ανάλυση περιορισμένου συνόλου προκαθορισμένων ετήσιων, εξαμηνιαίων ή τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές.
Κάθε νομικό πρόσωπο, μεγάλο ή μικρό, έχει ανάγκη κατάστρωσης βασικών και εναλλακτικών σχεδίων δράσης, οργάνωσης πόρων, καθοδήγησης και ελέγχου των λειτουργιών του, σχεδιασμού συστημάτων και διαδικασιών κοστολόγησης έργου – παραγγελίας, ή συστημάτων συνεχούς παραγωγής.

Επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης διοικητικής λογιστικής αποτελεί η ανάλυση της συμπεριφοράς του κόστους, οι σχέσεις κόστους – όγκου παραγωγής – κέρδους και, η ανάλυση του Νεκρού σημείου παραγωγής. Είναι πολύ σημαντικό επιπρόσθετα τα στελέχη της χρηματοοικονομικής λογιστικής που ασχολούνται και με διοικητική λογιστική να γνωρίζουν τις μεθόδους συνεργασίας τους και απεικόνισης.
Τέλος, η δυναμική της κοστολόγησης με βάση τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, ο σχεδιασμός των κερδών, και η εξυπηρέτηση όλων των ειδών των προϋπολογισμών πρέπει προσεκτικά να χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οργανισμού και όχι τυχαία. Η Epilisis και οι συνεργάτες της χρόνια τώρα εξειδικεύονται στη διοικητική λογιστική – κοστολόγηση, και στα εργαλεία ανάλυσης της πορείας των νομικών προσώπων τόσο προϋπολογιστικά όσο και απολογιστικά. Στόχος μας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής συγχρονισμένα, αποδοτικά και βέλτιστα στοχευμένα πάντα προς όφελος του νομικού προσώπου. Από την πρώτη στιγμή που εξειδικευτήκαμε και σε θέματα διοικητικής λογιστικής μεριμνήσαμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο που επικρατεί, ότι η διοικητική λογιστική αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της σύγχρονης επιχείρησης. Αντιμετωπίζουμε κάθε οργανισμό ξεχωριστά και συνολικά ταυτόχρονα, μεριμνώντας πάντα ώστε οι κοστολογικές – διοικητικές του αποφάσεις να εναρμονίζονται με τις λογιστικές και χρηματοοικονομικές του απαιτήσεις.

Βρείτε μας στη διεύθυνση

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη