λογιστικά γραφεία θεσσαλονίκης, Epilisis

Αποστολή Βιογραφικού – Στείλτε μας το βιογραφικό σας, αν θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας

Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας;

H Epilisis με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη, αναζητά συνεχώς επαγγελματίες με πιστοποιημένες ικανότητες στις παρεχόμενες υπηρεσίες της είτε για εσωτερική είτε για εξωτερική συνεργασία. Στείλτε μας το βιογραφικό σας αναφερόμενοι στους λόγους της πιθανής μελλοντικής συνεργασίας μας και στο αντικείμενο εργασίας που σας ενδιαφέρει.

Αγγελία Θέσης: Οικονομολόγος – Λογιστής

Περιγραφή Θέσης:

Καταχώρηση και ορθή τήρηση λογιστικών εγγραφών στη γενική λογιστική – β και γ Κατηγορίας Λογιστικών Βιβλίων. Σύνταξη, παρακολούθηση και ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και δηλώσεων Εταιρειών σύμφωνα με την Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία, τις αρχές της Ελεγκτικής και τις Χρηματοοικονομικής. Ικανότητα παρακολούθησης φοροτεχνικής Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

  Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής/Διοικητικής Κατεύθυνσης. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή συγγενείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις επιθυμητές
  • 3ετής τουλάχιστο προϋπηρεσία
  • Άριστη γνώση των ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και Εργατικής νομοθεσίας
  • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυστηρό επαγγελματισμό
  • Επιθυμητή γνώση ΔΛΠ και Ελεγκτικής (Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος)
  • Άριστη Ευχέρεια χρήσης Υπολογιστών,
  • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

   Η Epilisis προσφέρει:

   • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
   • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.
   • Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού

Τα πεδία που έχουν αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά!