Εξόφληση μισθοδοσίας μέσω τράπεζας

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 4172/2013 όπως ισχύει με…