Εξωδικαστικός συμβιβασμός. Ποιες οι λεπτομέρειες λειτουργίας;