Χρηματοοικονομική διοίκηση & αποφάσεις επενδύσεων

Η Epilisis, διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη και συνεργάτες αναφορικά με τη συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων

Epilisis, Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική διοίκηση & αποφάσεις επενδύσεων

Ο υπολογισμός του ποσοστού απόδοσης (απλό, πολλαπλό, ανατοκιζόμενο) μιας επένδυσης αναφορικά με το ύψος του αρχικά επενδυθέντος κεφαλαίου και των συνολικών μελλοντικών εισροών σε απόλυτο μέγεθος, ενημερώνει ή προλαμβάνει τον επενδυτή ανεξαρτήτου μεγέθους σε σχέση με τις προσδοκώμενες ικανοποιητικές αποδόσεις που έχει θέσει στο χαρτοφυλάκιο του. Η επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της Epilisis και ο αποτελεσματικός προσδιορισμός του επιτευχθέν και του προσδοκώμενου ποσοστού απόδοσης διασφαλίζουν τον επενδυτή και εξασφαλίσει ανά πάσα στιγμή τη διασφάλιση του επενδυθέντους κεφαλαίου.
Εναλλακτικές διαδικασίες επενδύσεων μπορεί να σχετίζονται με τίτλους/ αξιόγραφα όπως είναι οι μετοχές, τα εταιρικά μερίδια, ομολογίες, τα Ε.Γ.Ε.Δ, ρευστά, όπως είναι τα νομίσματα διαφόρων χωρών καθώς και, τα διαδικτυακά νομίσματα, και διάφορα προϊόντα όπως είναι οι αντίκες, τα έργα τέχνης, τα μεταλλεύματα, το πετρέλαιο. Όλα αυτά τα χρόνια τα στελέχη και οι συνεργάτες της Epilisis έχουν οπλιστεί με ικανή εμπειρία να διακρίνουν την αποτελεσματικότερη επένδυση, διακράτηση ή πώληση ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές συγκυρίες και την επιθυμία έκαστου επενδυτή εξατομικευμένα.

Οι επενδύσεις αξιολογούνται πάντα σε συνάρτηση με τις μεθόδους προσδιορισμού της αποδοτικότητας τους όπως αυτές είναι:

  • Μέθοδος Χρόνου Επανείσπραξης του αρχικού κόστους της Επένδυσης
  • Μέθοδος Λογιστικού Ποσοστού Απόδοσης
  • Μέθοδος Δείκτη Ωφέλειας – Κόστους
  • Μέθοδος της Καθαράς Παρούσας Αξίας
  • Μέθοδος του Δείκτη Αποδοτικότητας
  • Μέθοδος του Ετήσιου Ισοδύναμου Ποσού
  • Μέθοδος του Εσωτερικού Ποσοστού Απόδοσης

Στην Epilisis το κόστος διαχείρισης των επενδύσεων, είτε των νομικών είτε των φυσικών προσώπων, εγγυάται όχι μόνο τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για τη διασφάλιση της καλύτερης επενδυτικής επιλογής με τα αποτελεσματικότερα χρηματοοικονομικά εργαλεία αλλά και το αφανές κόστος ευκαιρίας του επενδυτή ο οποίος, με απόλυτη βεβαιότητα μπορεί να διαθέσει εναλλακτικά τον επαγγελματικό του χρόνο και εν γένει να απαλλαγεί από το κόστος συντήρησης ενός επιστήμονα της χρηματοοικονομικής ενδοεταιρικά.

Βρείτε μας στη διεύθυνση

Σαλαμίνος 4 | 7ος όροφος | 54625 | Θεσσαλονίκη