Αναστασία Γιαννούλη

Λογιστική Παρακολούθηση Ιδιωτών Epilisis
agiannouli@epilisis.net

Αναστασία Γιαννούλη
Λογιστική Παρακολούθηση Ιδιωτών Epilisis

Αναστασία Γιαννούλη

Βιογραφικό

Ονομάζομαι Αναστασία Γιαννούλη, γεννημένη στην Άρτα τον Δεκέμβριο του 1991. Ως κάτοχος δύο πτυχίων (πτυχιούχος φιλοσοφικής σχολής και στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου – φοροτεχνικού γραφείου), σκοπός είναι η δια βίου μάθηση, ένα ταξίδι με στόχο την αυτογνωσία και την κοινωνιογνωσία. Πάντοτε αντιμετωπίζω ενιαία το σύνολο των γνωστικών μου επιδιώξεων και επιθυμιών. Δεν τα αντιμετώπισα ως δύο πεδία αλλά ως συμπληρωματικές, μεταξύ τους, γνωστικές περιοχές. Αυτή του «λόγου» και της «λογικής» από την μία, και αυτή του «λογισμού», δηλαδή την καταγραφή-αποτύπωση, λογιστικών γεγονότων από την άλλη. Η αγάπη μου για την Λογιστική μετουσιώθηκε σε πράξη μέσα από αφοσίωση, αφιέρωση χρόνου, αλλά ταυτόχρονα μου πρόσφερε πολύτιμες πληροφορίες και εξειδικευμένες γνώσεις για έναν τόσο σημαντικό κλάδο στην χώρα μας.
Στην εταιρία ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΕΠΕ είμαι υπεύθυνη για την λογιστική παρακολούθηση καθώς και του τμήματος των ιδιωτών.