Αλλαγες στις φορολογικες δηλωσεις οικονομικου ετους 2014

Αλλαγες στις φορολογικες δηλωσεις οικονομικου ετους 2014

 φορολογικες δηλωσεις

[et_lb_testimonial]

Αλλαγες στις φορολογικες δηλωσεις 2014

φορολογικες δηλωσειςΣτο πλαίσιο της ενημέρωσής σας αλλά και στην όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας, η Επίλυσις Λογιστική ΕΠΕ εγκαινιάζει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας. Για τους ήδη υπάρχοντες πελάτες μας, μέσω τηλεφώνου ή e- mail θα ερχόμαστε σε επικοινωνία για να τους ενημερώνουμε για τις αλλαγές στις Φορολογικες Δηλωσεις κάθε χρόνου αλλά και σε οποιαδήποτε ουσιώδη και σημαντική αλλαγή σας αφορά.

Tι ισχύει για το οικονομικό έτος 2014 (01/01/2013-31/12/2013);

 • Καθιερώνεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής φορολογικης δηλωσης από φυσικό πρόσωπο εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο (μέχρι πέρυσι ίσχυε  για εισοδήματα μεγαλύτερα των 3.000€ ). Η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει από πέρυσι, δηλαδή από το οικονομικό έτος 2013, χρήση 2012 – για τις δηλώσεις που θα κάνουμε φέτος τον Μάιο, του 2013.
 • Το μέτρο της συλλογής αποδείξεων εξακολουθεί να υφίσταται – μόνο για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και έχοντες εισοδήματα από ακίνητη περιουσία – το δε ποσό που πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος είναι το 25% των εισοδημάτων του. Για τις κατηγορίες των δαπανών ισχύει ότι και για την συλλογή των αποδείξεων των προηγούμενων ετών, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποδείξεις του ηλεκτρικού ρεύματος , της ύδρευσης-αποχέτευσης, της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, του αέριο-υγραέριο, τα εισιτήρια των μεταφορικών μέσων, τα διόδια, τα τέλη κυκλοφορίας, το πετρέλαιο θέρμανσης, τα κάρβουνα-καυσόξυλα κ.τ.λ. Το μέγιστό ποσό αποδείξεων που χρειάζεται να συγκεντρωθεί είναι 10.500,00 – για όποιον απαιτηθεί ένα τέτοιο ποσό. Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22% .
 • Καταργείται το αφορολόγητο των 5.000,00 ευρώ για τους μισθωτούς και συνταξιούχους και των 9,000,00 για νέους κάτω των 30 και συνταξιούχους άνω των 65 καθώς και το προνόμιο περαιτέρω αφορολογήτου λόγω των τέκνων και αντι αυτού ο φόρος που προκύπτει για τους μισθωτούς και συνταξιούχους θα μειώνεται ως εξής:Εξακολουθεί να ισχύει η έκπτωση του φόρου για τα  έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου, τα οποία αφαιρουμένου του 5% του εισοδήματος, αφαιρούνται ποσοστιαία από το σύνολο του φόρου. Δηλαδή για να γίνει κατανοητό  έστω φορολογούμενος με εισόδημα 15.000,00 και ιατρικές αποδείξεις 2.000,00 δεν θα έχει έκπτωση για το σύνολο του ποσού των αποδείξεων – 2.000,00 – αλλά μέχρι 15.000,00 Χ 5% = 750,00 έτσι 2.000-750=1.250,00 ευρώ και η συνολική έκπτωση του φόρου θα είναι 1.250,00 Χ 10% = 125 ευρώ. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
  • α) Για εισόδημα μέχρι και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.
  • β) Για εισόδημα πάνω από είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ το ποσό μείωσης της περίπτωσης α΄ περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ.
 • Εξακολουθεί να ισχύει η έκπτωση φόρου της διατροφής που επιδικάστηκε και καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.
 • Επίσης ισχύει η έκπτωση των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς σε κοινωφελή ιδρύματα ναούς κ.τ.λ. .Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Η μείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ.
 • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπενθυμίζουμε ότι το συνολικό ποσό των εισφορών στα ασφαλιστικά τους ταμεία, αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα.
 • Τέλος έχουν εισαχθεί διατάξεις για όσους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους – ατομική ή προσωπική επιχείρηση- με συμβάσεις έργου. Έτσι όποιος έχει σύμβαση μέχρι και με τρεις εργοδότες ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση αυτή το 75% των ακαθάριστων εσόδων του προέρχεται μόνο από έναν εκ των εργοδοτών αυτών,  τότε θεωρείται ότι είναι – και θα φορολογηθεί έτσι – μισθωτός.
 • Επίσης προστέθηκαν το σημείο 11 του Πίνακα 2 , για όσους αμείβονται με «μπλοκάκι» αλλά φορολογούνται ή θα φορολογηθούν ως μισθωτοί, αλλά και ο Πίνακας 5 όπου θα αναγράφεται για όλες τις κατοικίες ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού ρεύματος και τέλος ο Πίνακας 9 όπου θα πρέπει να αναγραφεί ο ΑΜΚΑ των τέκνων.

Παράλληλα καταργούνται: 

Η έκπτωση φόρου από: 

 • α) τόκους στεγαστικών δανείων,
 • β) ασφάλιστρα,
 • γ) ενοίκιο κύριας κατοικίας ή παιδιών που σπουδάζουν καθώς και τα δίδακτρα φροντιστηρίων.

[/et_lb_testimonial]

[et_lb_slogan]Στο πλαίσιο της ενημέρωσής σας, επικοινωνούμε μαζί σας με κάθε μέσο ενώ σας περιμένουμε από κοντά και φέτος για να μας εμπιστευθείτε με τις φορολογικές σας υποθέσεις.[/et_lb_slogan]