Φορολογικες Δηλωσεις 2012

Posted on Απρ 30, 2013

Οι σημαντικοτερες  αλλαγες στην φορολογικη δηλωση Οικονομικου Ετους 2013

φορολογικες δηλωσειςΚαι πάλι κοντά σας, με τις αλλαγές που σημειώθηκαν στις δηλώσεις που θα υποβάλλουμε φέτος τον Μάιο. Μην ξεχνάτε και οι δηλώσεις έχουν ως καταληκτική ημερομηνία – για την ώρα- την 30 Ιουνίου 2013.

1. Στον Πίνακα 2 προστέθηκαν οι Κωδικοί 019-020 «Είστε επιτηδευματίας που φορολογείται με  τις διατάξεις του άρθρου 46 ΚΦΕ;». Ο κωδικός προστέθηκε προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τελευταίου φορολογικού νόμου που αφορά στο τέλος επιτηδεύματος για όσους αμείβονται με μπλοκάκι αλλά είναι στην ουσία μισθωτοί και θα πληρώσουν και φέτος τέλος επιτηδεύματος  το  οποίο θα είναι 500,00 ευρώ.
2. Στον ίδιο πίνακα προστέθηκαν οι Κωδικοί 027-028 «Ασκείται εμπορική επιχείρηση και γεννηθήκατε μέχρι την 31/12/1950″. Οι κωδικοί αυτοί αφορούν  όσους έχουν  απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος επειδή πλησιάζουν στο έτος συνταξιοδότησης. Ο κωδικός αυτός καθιερώθηκε προκειμένου να εξαιρεθούν από το τέλος επιτηδεύματος όσοι επαγγελματίες  απέχουν τρία (3) χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους δηλαδή από το 65ο

έτος της ηλικίας τους.

3. Ένα από τα προβλήματα που υπήρχαν στο περσινό Έντυπο Ε1, είναι αυτό που αφορά στην επιβάρυνση με συμπληρωματικό φόρο, των εισοδημάτων για επαγγελματικές μισθώσεις που δεν είχε προβλεφθεί  πέρυσι. Φέτος για να εφαρμοστεί η διάταξη του  νόμου που θέλει να βαρύνονται με συμπληρωματικό φόρο 3% και οι εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις στον κωδικό 175-176 «Ακαθάριστο εισόδημα κατοικιών πάνω από 300 τ.μ.» προστέθηκε  η φράση «επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις ανεξαρτήτως επιφάνειας». Επίσης στον ίδιο πίνακα προστέθηκε ο κωδικός 177-178 όπου ο φορολογούμενος καλείται να δηλώσει και το «ακαθάριστο εισόδημα κατοικιών επιφάνειας μέχρι και 300 τ.μ, αστικών μισθώσεων αποθηκών και χώρων στάθμευσης ανεξαρτήτως επιφανείας».

4. Στον Πίνακα 5 υπάρχουν τρεις  νέοι κωδικοί, 204-205-206 στους οποίους πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κύριας κατοικίας (πέρυσι υπήρχε κωδικός μόνο αυτός ο κωδικός) αλλά και των  δευτερευουσών κατοικιών. Πέρυσι ο κωδικός ήταν προαιρετικός.
5. Στον Πίνακα 5 και στην αντικειμενική δαπάνη που αφορά τα σκάφη αναψυχής (περ. δ’), καθιερώνονται νέοι Κωδικοί 844-845 στους οποίους οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους σκάφη αναψυχής καλούνται να δηλώσουν τον ΑΦΜ του κύριου ή του κατόχου του σκάφους.

6. Στον Πίνακα 7, στις φοροαπαλλαγές, προστέθηκαν νέοι Κωδικοί 037-038 που αφορούν «τις δαπάνες αποκατάστασης ακινήτων»  και 039-040 που αφορούν «την δαπάνη αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων.»

7. Στον Πίνακα 8 προστέθηκαν οι Κωδικοί 333-334 που αφόρα μόνο τους μισθωτούς  όπου θα αναγραφεί το ποσό που έχει παρακρατηθεί σε αυτούς από τους εργοδότες τους και

αφορά τον φόρο αλληλεγγύης.

8. Τέλος στον Πίνακα 9 προστέθηκε στους κωδικούς 846-847-848-849 πεδίο για την συμπλήρωση του Α.Μ.Κ.Α. των προσώπων που συνοικούν και βαρύνουν τους φορολογούμενους.

Φέτος για την υποβολή της Φορολογικής σας Δήλωσης θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας:

Α) Τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή βεβαίωση ταμείου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Β) Αναλυτικά τα ενοίκια που εισπράξατε – ποσά και ΑΦΜ ενοικιαστή.

Γ) Ασφάλειες  ζωής, βεβαιώσεις δανείων και τόκων καταθέσεων.

Δ) Πόσα ενοικίων οικίας σας ή και τέκνων που σπουδάζουν

Ε) Αποδείξεις Φροντιστηρίων, καταβολής διατροφής και

ΣΤ) Σύνολο αποδείξεων – δεν χρειάζονται οι αποδείξεις- περίπου στο 30% του συνολικού εισοδήματος.

Με στόχο πάντα την ενημέρωσή σας,

Επίλυσις Λογιστική ΕΠΕ

Πεταλάς Παναγιώτης